Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

การสนับสนุนทางเทคนิค

สายด่วนบ๊อชสนับสนุนคุณในงานศูนย์บริการประจำวันและอื่น ๆ

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของบ๊อชพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ช่วยให้ช่างเทคนิคในศูนย์บริการมีความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในยานพาหนะและอุปกรณ์ทดสอบ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้เวลาในการซ่อมยานพาหนะและแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการระบุปัญหา

สิ่งที่เราเสนอให้คุณ

แม้แต่ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังประสบปัญหาในการวินิจฉัยเคสที่ซับซ้อน ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของบ๊อช ช่วยให้สมาชิกค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเคสซ่อมยานยนต์ที่หลากหลาย รวมถึงการให้การสนับสนุนทางเทคนิค และการรับประกันอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและทดสอบของบ๊อช

BOSCH_Icon-collection_agile

การสนับสนุนการซ่อมรถ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค ในขณะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถ หรือเพียงแค่ต้องการขอความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถของเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน (เช่น ตัวแทนสายด่วน) ให้บริการช่างเทคนิคในศูนย์บริการด้วยโซลูชันที่รวดเร็วและมีความรู้สำหรับแบรนด์และระบบยานยนต์ที่หลากหลาย

Info

การสนับสนุนการซ่อมรถบรรทุก

ด้วยแบรนด์รุ่นและระบบที่มีมาก ทีมงานสายด่วนซ่อมรถบรรทุกโดยเฉพาะของเราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคและเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ครอบคลุมรถเพื่อการพาณิชย์สำหรับงานเบาและสำหรับงานหนัก

BOSCH_Icon-collection_ideas

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบ๊อชเป็นศูนย์ติดต่อ ซึ่งมีสายด่วนที่ช่วยให้ศูนย์บริการและผู้จัดจำหน่ายได้รับวิธีการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทางเทคนิค และการรับประกันอุปกรณ์วินิจฉัยและทดสอบของบ๊อชได้อย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลด

การสนับสนุนทางเทคนิคของบ๊อช

การสนับสนุนทางเทคนิคของบ๊อช

สายด่วนซ่อมรถมืออาชีพสำหรับศูนย์บริการ

ไอคอนติดต่อ

เราต่างตั้งตารอคอยคำถามของคุณ:

ศูนย์การฝึกอบรมการบริการของบ๊อช
โทรศัพท์
อีเมล