Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

ระบบดีเซล

สินค้า (10)
หัวฉีดคอมมอนเรล

หัวฉีดคอมมอนเรล

การทำงานที่เงียบและมีประสิทธิภาพในทุกการขับขี่: หัว
ฉีดคอมมอนเรล บ๊อชป้อนปริมาณเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผา
ไหม้ด้วยความแม่นยำสูงสุด

ปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรล

ปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรล

เพื่อการป้อนเชื้อเพลิงที่ต่อเนื่องและแม่นยำในทุกสถานการณ์ขับขี่: ปั้มหัวฉีดคอมมอนเรลบ๊อชมีแรงอัดถึง 2,700บาร์ และจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ

ระบบหัวฉีด Departronic

ระบบหัวฉีด Departronic

เพื่อการหมุนเวียนไอเสียในระบบ particle filter อย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบหัวฉีด Bosch Departronic สามารถคำนวนปริมาณเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบไอเสียและเผาไหม้เขม่าและดำเนินการหมุนเวียนต่อไป

ระบบวัดค่า Departronic

ระบบวัดค่า Departronic

ใช้สำหรับวัดค่าในระบบกรองไอเสีย: ระบบวัดค่า Bosch Departronic ช่วยกำหนดปริมาณของไอเสียเพื่อส่งต่อระบบหัวฉีด

ปั๊มหัวฉีดแบบ Distributor-Type

ปั๊มหัวฉีดแบบ Distributor-Type

สำหรับระบบหัวฉีดประสิทธิภาพสูงและหลากหลาย: ปั๊มหัวฉีดแบบ Distributor-Type ของบ๊อชมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถใช้ได้ในหลายกรณีเช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ และเครื่องจักรกลโรงงาน

ปั๊มหัวฉีดดีเซล In-line

ปั๊มหัวฉีดดีเซล In-line

เพลิดเพลินกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราบริโภคเชื้อ
เพลิงและปริมาณไอเสียที่ลดลง: ปั๊มหัวฉีดดีเซล Bosch
In-line ใช้ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ การก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม รวมไปถึงเครื่องยนต์อเนกประสงค์

ชุดประกอบหัวฉีดและตัวยึด

ชุดประกอบหัวฉีดและตัวยึด

มั่นใจสมรรถนะสูงสุดด้วยการป้อนปริมาณเชื้อเพลิงที่แม่นยำสู่ห้องเผาไหม้: เลือกชุดประกอบหัวฉีดและตัวยึดบ๊อชสำหรับอัตราการจ่ายน้ำมัน รูปแบบการฉีดและแรงดันที่แม่นยำ

วาล์วแรงดัน

วาล์วแรงดัน

เพื่อความมั่นใจสูงสุด: วาล์วแรงดัน บ๊อชผลิตด้วยความแม่นยำสูงโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อแรงดันมากที่สุดในระบบหัวฉีด

ชุดระบบหัวฉีด

ชุดระบบหัวฉีด

เพื่อกำลังสูงสุดและการประหยัดน้ำมัน: ชุดระบบหัวฉีดบ๊อชเป็นปั๊มแรงดันสูง 2,200บาร์ เพื่ออัตราส่วนของน้ำมันและอากาศที่ดีที่สุด

ชุดปั๊มเชื้อเพลิง

ชุดปั๊มเชื้อเพลิง

สำหรับกำลังและการประหยัดสูงสุดในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น: ชุดปั๊มเชื้อเพลิงบ๊อช เป็นระบบที่มีแรงดันสูง และมีชุดยึดหัวฉีดแยกอิสระ มีแรงดันสูง 2,200บาร์ เพื่ออัตราส่วนผสมของน้ำมันและอากาศที่ดีที่สุด