Skip to main

สายด่วนด้านเทคนิค ยานพาหนะและอุปกรณ์ทดสอบ

สายด่วนของบ๊อชจะช่วยเหลือคุณในงานแต่ละวัน ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของบ๊อชร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อมอบอำนาจการทำงานให้ช่างเทคนิคอู่บริการด้วยความเชี่ยวชาญ และความมั่นใจในยานพาหนะและอุปกรณ์ทดสอบ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เวลาในการซ่อมยานพาหนะและแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการระบุปัญหา

สิ่งที่เราเสนอให้คุณ

แม้แต่ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังประสบปัญหาในการวินิจฉัยเคสที่ซับซ้อน ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของบ๊อช ช่วยให้สมาชิกค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเคสซ่อมยานยนต์ที่หลากหลาย รวมถึงการให้การสนับสนุนทางเทคนิค และการรับประกันอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยและทดสอบของบ๊อช

การสนับสนุนการซ่อมรถ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิค ในขณะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถ หรือเพียงแค่ต้องการขอความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เชื่อถือได้ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถของเรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุน (เช่น ตัวแทนสายด่วน) ให้บริการช่างเทคนิคในศูนย์บริการด้วยโซลูชันที่รวดเร็วและมีความรู้สำหรับแบรนด์และระบบยานยนต์ที่หลากหลาย

การสนับสนุนการซ่อมรถบรรทุก

ด้วยแบรนด์รุ่นและระบบที่มีมาก ทีมงานสายด่วนซ่อมรถบรรทุกโดยเฉพาะของเราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคและเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่ครอบคลุมรถเพื่อการพาณิชย์สำหรับงานเบาและสำหรับงานหนัก

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบ๊อชเป็นศูนย์ติดต่อ ซึ่งมีสายด่วนที่ช่วยให้ศูนย์บริการและผู้จัดจำหน่ายได้รับวิธีการแก้ไขปัญหา ข้อมูลทางเทคนิค และการรับประกันอุปกรณ์วินิจฉัยและทดสอบของบ๊อชได้อย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
การสนับสนุนทางเทคนิคของบ๊อช

สายด่วนซ่อมรถมืออาชีพสำหรับศูนย์บริการ

เราต่างตั้งตารอคอยคำถามของคุณ:

ศูนย์การฝึกอบรมการบริการของบ๊อช

โทรศัพท์
อีเมล