Skip to main

อู่บริการ การสนับสนุนและคำแนะนำ

การสนับสนุนและบริการให้คำปรึกษาสำหรับอู่บริการให้อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์และความพึงพอใจของลูกค้าด้วย Bosch Workshop Solutions

การบริการ ADAS

ระบบช่วยผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ทำให้เกิดความปลอดภัยในรถยนต์และท้องถนน เนื่องจากลักษณะทางเทคนิคของระบบเหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่ศูนย์บริการจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปรับเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ บริการ ADAS จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการปรับเทียบและซ่อมแซมระบบ ADAS ที่ซับซ้อนมากขึ้นของยานพาหนะผ่านการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิค และการให้บริการในศูนย์บริการ

การบริการ ADAS

การฝึกอบรมด้านเทคนิค

บริการฝึกอบรมด้านเทคนิคจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมโอกาสในการพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ADAS (การทำงานของเซนเซอร์และกล้องรวมถึงการเชื่อมต่อระบบ) และอุปกรณ์ทดสอบ การฝึกอบรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มทักษะของช่างเทคนิคในศูนย์บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การสนับสนุนทางเทคนิค

ด้วยการใช้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่กว้างขวาง ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคของเราสามารถจัดศูนย์บริการพร้อมโซลูชันหรือคำแนะนำที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสำหรับยานยนต์หลายยี่ห้อที่ใช้เทคโนโลยี ADAS

การให้บริการในศูนย์บริการ

การให้บริการในศูนย์บริการมุ่งเน้นไปที่การติดตั้ง การสาธิตการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมอุปกรณ์ทดสอบ ADAS ของบ๊อช

บริการยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริดเป็นยานยนต์ทั่วไป บริการยานยนต์ไฟฟ้าให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับเวิร์กช้อป เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่ดีที่สุดในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล

การฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า

การฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้ามอบวิธีการที่สร้างสรรค์และทันสมัยให้แก่ศูนย์บริการเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้าใจที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้า บ๊อชยังสามารถให้การรับรองแก่ศูนย์บริการ เพื่ออนุญาตให้คุณทำงานกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริดได้อย่างถูกกฎหมาย

การสนับสนุนทางเทคนิค

ด้วยการใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบบูรณา ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคของเราสามารถจัดศูนย์บริการพร้อมโซลูชันที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับยานยนต์ทุกยี่ห้อ

บริการยานยนต์ไฟฟ้า

การจัดการยานพาหนะ

การจัดการยานพาหนะ

การจัดการยานพาหนะอาจเป็นงานที่มีราคาแพงซับซ้อนและใช้เวลานาน การบริการบริหารยานพาหนะของเราจะทำให้เกิดทำงานร่วมกันของการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการวินิจฉัย ที่ง่ายขึ้นและไม่เครียด โดยการให้คุณติดต่อเพียงจุดเดียวภายในทีมบริการของบ๊อชที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์สูง จากนั้นพวกเขาจะค้นหาศูนย์บริการบ๊อชคาร์เซอร์วิสที่เหมาะสมที่สุด และจะช่วยให้แน่ใจว่างานหรือการซ่อมแซมใด ๆ เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานระดับสูงของบ๊อช และเราจะส่งรถคืนให้คุณเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการ

เราต่างตั้งตารอคอยคำถามของคุณ:

ศูนย์การฝึกอบรมการบริการของบ๊อช

อีเมล